کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری، دیدگاه خود درباره موضوعات مهم اقتصادی را گفتند؛ با بسته انتخاباتی ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ همراه باشید.
در واپسین روز‌های تبلیغ کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری، همچنان از آنها درباره موضوعات مهم اقتصادی پرسیدیم و دیدگاه آنها را شنیدیم. با بسته انتخاباتی ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ همراه باشید.  
https://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/25/6581918_116.mp4
0 0
نویسنده : کلاکت
تاریخ ارسال : 1400/03/26 00:10:03

Captcha

پست های مشابه
انسان، حیوانی است که به سینما می‌رود. (جورجو آگامبن) ادامه مطلب 336
ادامه مطلب 297
ادامه مطلب 1290
ادامه مطلب 284
ادامه مطلب 303
ادامه مطلب 254
ادامه مطلب 317
ادامه مطلب 274
ادامه مطلب 275
ادامه مطلب 279
ادامه مطلب 287
ادامه مطلب 298