ورزش کردن و کاهش مواد قندی از کارهایی است که به شما برای در امان نگه داشتن مغزتان از آلزایمر کمک می‌کند.
 ورزش کردن و کاهش مواد قندی از کارهایی است که به شما برای در امان نگه داشتن مغزتان از آلزایمر کمک می‌کند.
https://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/4/1/6616286_228.mp4
0 0
نویسنده : کلاکت
تاریخ ارسال : 1400/04/01 11:23:46

Captcha

پست های مشابه
انسان، حیوانی است که به سینما می‌رود. (جورجو آگامبن) ادامه مطلب 175
ادامه مطلب 150
ادامه مطلب 683
ادامه مطلب 153
ادامه مطلب 145
ادامه مطلب 125
ادامه مطلب 163
ادامه مطلب 145
ادامه مطلب 136
ادامه مطلب 133
ادامه مطلب 143
ادامه مطلب 164