پادشاه تلگرافی ایران را در گفتگویی با خسرو معتضد بشناسید.
پادشاه تلگرافی ایران در تاریخ معاصر، کیست؟ خسرو معتضد در گفتگویی، پادشاه تلگرافی ایران را معرفی کرده است. 
https://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/4/1/6616458_838.mp4
0 0
نویسنده : کلاکت
تاریخ ارسال : 1400/04/01 11:29:02

Captcha

پست های مشابه
انسان، حیوانی است که به سینما می‌رود. (جورجو آگامبن) ادامه مطلب 174
ادامه مطلب 148
ادامه مطلب 647
ادامه مطلب 152
ادامه مطلب 143
ادامه مطلب 125
ادامه مطلب 163
ادامه مطلب 145
ادامه مطلب 136
ادامه مطلب 132
ادامه مطلب 143
ادامه مطلب 163