کنترل هیجان‌ها یکی از هفت موردی است که در محافظت از مغز و عملکرد آن تاثیرگذار است.
 برای آگاهی از ۷ نکته برای حفاظت از مغز و عملکرد آن، عکس‌نوشت زیر را ببینید.

https://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/29/6603715_586.mp4
0 0
نویسنده : کلاکت
تاریخ ارسال : 1400/04/01 11:33:52

Captcha

پست های مشابه
انسان، حیوانی است که به سینما می‌رود. (جورجو آگامبن) ادامه مطلب 174
ادامه مطلب 150
ادامه مطلب 668
ادامه مطلب 153
ادامه مطلب 144
ادامه مطلب 125
ادامه مطلب 163
ادامه مطلب 145
ادامه مطلب 136
ادامه مطلب 133
ادامه مطلب 143
ادامه مطلب 163