کنترل هیجان‌ها یکی از هفت موردی است که در محافظت از مغز و عملکرد آن تاثیرگذار است.
 برای آگاهی از ۷ نکته برای حفاظت از مغز و عملکرد آن، عکس‌نوشت زیر را ببینید.

https://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/2/30/6467379_434.mp4
0 0
نویسنده : کلاکت
تاریخ ارسال : 1400/04/01 11:36:08

Captcha

پست های مشابه
انسان، حیوانی است که به سینما می‌رود. (جورجو آگامبن) ادامه مطلب 335
ادامه مطلب 296
ادامه مطلب 1289
ادامه مطلب 281
ادامه مطلب 301
ادامه مطلب 252
ادامه مطلب 314
ادامه مطلب 269
ادامه مطلب 272
ادامه مطلب 277
ادامه مطلب 286
ادامه مطلب 294