بی قرارتم بمانی اگر کنارتم نشانی از این دل خراب و خسته بگیر در هوای تو دلم پر زد برای تو سراغی از این دل به گل نشسته بگیر هوای دل ببین باران شده شب است و ماه من پنهان شده برای آسمان آرامشی بیا ببین دلم طوفان شده به خوابم بیا آرام شب ببین چگونه نازت میکشم ببین هوای دل ماتم زده من از خواب تو دست نمیکشم
0 0
نویسنده : amirha
تاریخ ارسال : 1400/04/13 10:51:21

Captcha

پست های مشابه
انسان، حیوانی است که به سینما می‌رود. (جورجو آگامبن) ادامه مطلب 174
ادامه مطلب 150
ادامه مطلب 667
ادامه مطلب 153
ادامه مطلب 144
ادامه مطلب 125
ادامه مطلب 163
ادامه مطلب 145
ادامه مطلب 136
ادامه مطلب 133
ادامه مطلب 143
ادامه مطلب 163