دانستنی های جالب
۱_فیل ها تنها حیواناتی هستند که نمی توانند بپرند
۲_خفاش ها همیشه از سمت چپ غار خارج میشوند
۳_زرافه ها تار صوتی ندارند
0 0
نویسنده : علی احمدی
تاریخ ارسال : 1400/04/24 14:56:43

Captcha

پست های مشابه
انسان، حیوانی است که به سینما می‌رود. (جورجو آگامبن) ادامه مطلب 336
ادامه مطلب 297
ادامه مطلب 1290
ادامه مطلب 286
ادامه مطلب 306
ادامه مطلب 254
ادامه مطلب 319
ادامه مطلب 274
ادامه مطلب 275
ادامه مطلب 279
ادامه مطلب 287
ادامه مطلب 300