اموزش گرفتن صحیح توپ
برای شروع فقط یک توپ و دستکش لازم است باید توپ را بصورت w بگیرید یعنی دست هایتان از پشت به توپ بچسبد
اموزش دروازبانی فوتبال
0 0
نویسنده : علی احمدی
تاریخ ارسال : 1400/04/24 21:52:38

Captcha

پست های مشابه
انسان، حیوانی است که به سینما می‌رود. (جورجو آگامبن) ادامه مطلب 332
ادامه مطلب 293
ادامه مطلب 1287
ادامه مطلب 279
ادامه مطلب 300
ادامه مطلب 251
ادامه مطلب 313
ادامه مطلب 268
ادامه مطلب 272
ادامه مطلب 277
ادامه مطلب 285
ادامه مطلب 293