zula
درباره کرونا ویروس
کرونا ویروس ها خانواده بزرگی از ویروس ها و عضو خانواده ویروسی کرونا ویریده هستند که از ویروس سرما خوردگی معمولی تا عامل بیماری های شدید ترین همچون سارس، مرس، و کوید ۱۹ را شامل می شوند. کرونا ویروس ها در دهه ۱۹۶۰ کشف شدند. و مطالعه بر روی آنها به طور مداوم تا اواسط دهه ۱۹۸۰ ادامه داشت. این ویروس ها به طور طبیعی در پستانداران و پرندگان شیوع پیدا می کنند. با این حال تاکنون هفت کرونا ویروس منتقل شده به انسان کشف شده است. اخرین نوع انها، کرونا ویروس سندرم حاد تنفسی ۲(SARS-Cov-2) در دسامبر ۲۰۱۹ در شهر ووهان چین با همه گیری در انسان شیوع پیدا کرد. این کرونا ویروس پس از مدتی کوتاه تبدیل به دنیا گیری شد و تمام جهان را درگیر کرد. 
0 0
نویسنده : علی احمدی
تاریخ ارسال : 1400/04/26 00:06:26

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 129
این پست در مورد نحوه فعالیت و کسب درآمد از سرویس اشتراک ویدیو و پست سایت ستاره اطلاعات ... ادامه مطلب 90363
ادامه مطلب 0
ادامه مطلب 327
ادامه مطلب 731
ادامه مطلب 793
ادامه مطلب 1508
ادامه مطلب 715
ادامه مطلب 676
ادامه مطلب 624
ادامه مطلب 670
ادامه مطلب 672

1364 :: Field 'stat_windows' doesn't have a default value

insert into `stats` (stat_count, stat_otheros, stat_otherbro, stat_key, stat_date) values ('1', '1', '1', '14000506', '1400-05-06') on duplicate key update stat_count = stat_count + 1, stat_otheros = stat_otheros + 1, stat_otherbro = stat_otherbro + 1