علی بابا

zula
بهترین فیلم آرامش بخش سال ۲۰۲۰ که از علم ریاضی و فیزیک برای درست کردن آن بهره گرفته شده است و با دیدن این فیلم مدتی کرونا را فراموش خواهید کرد امیدوارم لذت ببرید
 
0 0
نویسنده :
تاریخ ارسال : 1400/04/26 09:18:53

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 129
این پست در مورد نحوه فعالیت و کسب درآمد از سرویس اشتراک ویدیو و پست سایت ستاره اطلاعات ... ادامه مطلب 91316
ادامه مطلب 0
ادامه مطلب 327
ادامه مطلب 751
ادامه مطلب 793
ادامه مطلب 1509
ادامه مطلب 716
ادامه مطلب 677
ادامه مطلب 624
ادامه مطلب 672
ادامه مطلب 674

1364 :: Field 'stat_windows' doesn't have a default value

insert into `stats` (stat_count, stat_otheros, stat_otherbro, stat_key, stat_date) values ('1', '1', '1', '14000506', '1400-05-06') on duplicate key update stat_count = stat_count + 1, stat_otheros = stat_otheros + 1, stat_otherbro = stat_otherbro + 1