zula
بیمه خسارت ناشی از قطع و وصل شدن برق را پرداخت می‌کند.
مشترکان می‌توانند موارد آسیب دیدگی دستگاه‌ها در نتیجه قطع و وصل برق را برای دریافت خسارت در سامانه bime.tavanir.org.ir ثبت کنند. برای اطلاع از اینکه چگونه می‌توانید خسارت خود را از صنعت برق بگیرید، عکس نوشت زیر را ببینید.
https://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/4/17/6687651_378.mp4
0 0
نویسنده : کلاکت
تاریخ ارسال : 1400/04/26 10:54:46

Captcha

پست های مشابه
ادامه مطلب 125
این پست در مورد نحوه فعالیت و کسب درآمد از سرویس اشتراک ویدیو و پست سایت ستاره اطلاعات ... ادامه مطلب 90207
ادامه مطلب 0
ادامه مطلب 320
ادامه مطلب 727
ادامه مطلب 787
ادامه مطلب 1498
ادامه مطلب 710
ادامه مطلب 671
ادامه مطلب 622
ادامه مطلب 663
ادامه مطلب 666