دانستنی ها
ایا میدانید زنبور عسل ۵ چشم دارد که دو تا اصلی در بغل سر و ۳ تا بر روی سر قرار دارد. 
دانستنی ها
0 0
نویسنده : علی احمدی
تاریخ ارسال : 1400/04/27 01:55:14

Captcha

پست های مشابه
انسان، حیوانی است که به سینما می‌رود. (جورجو آگامبن) ادامه مطلب 332
ادامه مطلب 293
ادامه مطلب 1286
ادامه مطلب 278
ادامه مطلب 300
ادامه مطلب 251
ادامه مطلب 313
ادامه مطلب 267
ادامه مطلب 272
ادامه مطلب 277
ادامه مطلب 282
ادامه مطلب 293