پروفایل لینکدین توسعه‌دهندگان استودیوی کوالیشن به فعالیت این شرکت روی یک آی پی جدید اشاره دارد که می‌تواند از قدم جدید سازندگان مجموعه‌ی Gears of War حکایت داشته باشد.
بعد از انتشار بازی‌های Gears 5 و Gears Tactics، پروژه‌ی بعدی استودیوی The Coalition در هاله‌ای از ابهام قرار داشت. با درنظرگرفتن نحوه‌ی پایان بندی بازی Gears 5، به نظر می‌رسد که ساخت قسمت بعدی این مجموعه نیز اجتناب ناپذیر است؛ اما آیا بازی بعدی کوالیشن دقیقاً Gears 6 است؟ این سؤالی است که باتوجه به اطلاعات جدید منتشر شده، می‌تواند پاسخ منفی دریافت کند.
0 0
نویسنده : پویا امانی
تاریخ ارسال : 1400/04/29 00:26:06

Captcha

پست های مشابه
انسان، حیوانی است که به سینما می‌رود. (جورجو آگامبن) ادامه مطلب 335
ادامه مطلب 297
ادامه مطلب 1289
ادامه مطلب 283
ادامه مطلب 302
ادامه مطلب 252
ادامه مطلب 315
ادامه مطلب 270
ادامه مطلب 273
ادامه مطلب 278
ادامه مطلب 286
ادامه مطلب 295