بازی زولا


مصدومیت و تعویض میلاد سرلک با خطای خشن عمر خربین برخورد شدید خربین و سرلک که منجر به مصدومیت بازیکن ایرانی شد. در حالیکه سرلک وضعیت مساعدی نداشت با واکنش عجیب خربین هم روبه‌رو شد. سرلک پس از مدوا با پای خود از زمین خارج شد ولی به دلیل شدت ضربه تعویض شد و سعید عزت اللهی به جای او وارد بازی شد.
1 0
نویسنده : پروین عبدالهی
تاریخ ارسال : 1400/06/11 21:41:03

Captcha

ادامه مطلب 23
ادامه مطلب 19
ادامه مطلب 94
ادامه مطلب 62
ادامه مطلب 34
ادامه مطلب 45
ادامه مطلب 26
ادامه مطلب 10

پست های مشابه
ادامه مطلب 36
ادامه مطلب 22
ادامه مطلب 23
ادامه مطلب 13
ادامه مطلب 44
ادامه مطلب 37
ادامه مطلب 26
ادامه مطلب 31
ادامه مطلب 32
ادامه مطلب 55
ادامه مطلب 30
ادامه مطلب 19