بازی زولا


گل اول پورتو به اتلتیکومادرید توسط مهدی طارمی در دقیقه 80 که به دلیل برخورد اتفاقی توپ به دست پیش از ورود توپ به دروازه مردود اعلام شد
1 0
نویسنده : پروین عبدالهی
تاریخ ارسال : 1400/06/25 04:11:31

Captcha

ادامه مطلب 22 0 0

ادامه مطلب 35 2 0

ادامه مطلب 19 0 0

ادامه مطلب 28 0 0

ادامه مطلب 28 1 0

ادامه مطلب 18 0 0

ادامه مطلب 12 0 0

ادامه مطلب 21 0 0


پست های مشابه

ادامه مطلب 34 0 0

ادامه مطلب 23 1 0

ادامه مطلب 21 0 0

ادامه مطلب 52 0 0

ادامه مطلب 19 0 0

ادامه مطلب 44 0 0

ادامه مطلب 32 1 0

ادامه مطلب 33 0 0

ادامه مطلب 28 1 0

ادامه مطلب 25 0 0

ادامه مطلب 22 1 0

ادامه مطلب 38 2 0