بازی زولا


روش‌هایی چون نداشتن فیلترشکن روی گوشی سبب می‌شود تا هنگام استفاده کودکان دانش‌آموز از اینترنت، این فضا برای آن‌ها امن شود.    برای اطلاع از روش‌های امن کردن اینترنت برای کودکان دانش‌آموز، عکس‌نوشت زیر را ببینید
0 0
نویسنده : کلاکت
تاریخ ارسال : 1400/07/01 10:02:26

Captcha

ادامه مطلب 110 0 0

ادامه مطلب 54 0 0

ادامه مطلب 91 0 0

ادامه مطلب 92 0 0

ادامه مطلب 152 0 0

ادامه مطلب 106 0 0

ادامه مطلب 128 0 0

ادامه مطلب 110 0 0


پست های مشابه

ادامه مطلب 70 0 0

ادامه مطلب 117 0 0

ادامه مطلب 104 0 0

ادامه مطلب 123 0 0

ادامه مطلب 29 0 0

ادامه مطلب 101 0 0

ادامه مطلب 88 0 0

ادامه مطلب 106 0 0

ادامه مطلب 130 0 0

ادامه مطلب 105 0 0

ادامه مطلب 87 0 0

ادامه مطلب 99 0 0