بازی زولا


  هر یک از رسانه‌ها راه‌هایی چون تلاش برای اولین بودن در مخابره خبر برای جلب‌توجه مخاطب خود دارند.    نقش رقابتی رسانه‌ها برای جلب نظر مخاطب بر هیچ‌کس پوشیده نیست.   همه رسانه‌ها مطابق با اهداف و منافع مادی و معنوی مالکان آن رسانه پیام تولید می‌کنند، در این میان هر یک از رسانه‌ها راه‌هایی برای جلب‌توجه مخاطب خود دارند.   شما به‌عنوان مخاطب، نظرتان درباره یک رسانه و اخبار آن چگونه جلب می‌شود؟ یک رسانه چگونه باید اعتماد مخاطبان خود را جلب کند؟   بهتر است برای شناسایی شیوه‌های جلب اعتماد مخاطب در رسانه‌ها این ویدئو را ببینید.  
0 0
نویسنده : کلاکت
تاریخ ارسال : 1400/07/01 10:43:28

Captcha

ادامه مطلب 134 0 0

ادامه مطلب 77 0 0

ادامه مطلب 87 0 0

ادامه مطلب 74 0 0

ادامه مطلب 22 0 0

ادامه مطلب 119 0 0

ادامه مطلب 116 0 0

ادامه مطلب 110 0 0


پست های مشابه

ادامه مطلب 121 0 0

ادامه مطلب 35 0 0

ادامه مطلب 153 0 0

ادامه مطلب 127 0 0

ادامه مطلب 22 0 0

ادامه مطلب 115 0 0

ادامه مطلب 37 0 0

ادامه مطلب 138 0 0

ادامه مطلب 100 0 0

ادامه مطلب 24 0 0

ادامه مطلب 90 0 0

ادامه مطلب 117 0 0