بازی زولا


وقتی مشقت فکر کردن را به رایانه‌ها و سختی حفظ کردن را به گوگل واگذار می‌کنیم، قدرت مغزمان به‌تدریج کم می‌شود.   مغز گوگلی شده ما دیگر تمایلی به حفظ اطلاعات ندارد و عاشق پریدن از یک شاخه به شاخه دیگر است.   برای اینکه بتوانید حافظه‌تان را تقویت کنید چه راهکار‌هایی دارید؟ اگر می‌خواهید نکات بیشتری را به ذهنتان بسپارید و آن‌ها را فراموش نکنید این ویدئو را تماشا کنید.
0 0
نویسنده : کلاکت
تاریخ ارسال : 1400/07/01 10:49:31

Captcha

ادامه مطلب 101 0 0

ادامه مطلب 99 0 0

ادامه مطلب 54 0 0

ادامه مطلب 88 0 0

ادامه مطلب 126 0 0

ادامه مطلب 74 0 0

ادامه مطلب 92 0 0

ادامه مطلب 88 0 0


پست های مشابه

ادامه مطلب 76 0 0

ادامه مطلب 89 0 0

ادامه مطلب 97 0 0

ادامه مطلب 117 0 0

ادامه مطلب 91 0 0

ادامه مطلب 108 1 0

ادامه مطلب 114 0 0

ادامه مطلب 64 0 0

ادامه مطلب 117 0 0

ادامه مطلب 114 0 0

ادامه مطلب 115 0 0

ادامه مطلب 26 0 0